BalticTest

Razem dla bezpieczeństwa

Jesteśmy tam, gdzie bezpieczeństwo jest priorytetem

O nas

Profesjonalizm

Specjalizujemy się w prowadzeniu badań nieniszczących oraz ocenie stanu technicznego konstrukcji stalowych. Zyskaliśmy zaufanie wielu polskich i zagranicznych kontrahentów działających w branży offshore, petrochemicznej i energetycznej, przemyśle gazowniczym oraz stoczniowym. Wydane przez nas opinie techniczne wspierają sektory telekomunikacyjny, budowlany i drogowy. Jako wiarygodny partner dbamy o wysoki standard dostarczanych usług, a także – wedle Państwa zapotrzebowania – nieustannie poszerzamy zakres oferty.

Kompetencje

Nasza kadra to wykwalifikowani specjaliści posiadający certyfikaty 2 i 3 stopnia zgodnie z normą ISO 9712 wydane przez TÜV, UDT i Instytut Spawalnictwa. Do realizacji projektów wykorzystujemy sprzęt najwyższej jakości. Jesteśmy w stanie wykonać badania w każdych warunkach i na każdym obiekcie (posiadamy uprawnienia IRATA i SPRAT do prac przy użyciu technik dostępu linowego). Sprawnie reagujemy na pilne wezwania – dyspozycyjność 24h/7. Zlecone zadania realizujemy z zachowaniem przepisów BHP (standard ISO 18001), kierując się normami ochrony środowiska (ISO 14001).

Misja

Naszą misją jest dostarczanie usług na najwyższym poziomie, wykonanych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, wedle ustalonego harmonogramu. Kierujemy się zasadami dbałości o środowisko naturalne. Nieustająco pracujemy nad naszym rozwojem i podnoszeniem standardów.

Marine

Nadzór i przeglądy techniczne jednostek pływających

Każda jednostka pływająca podlega regularnym kontrolom technicznym. Jedną z metod inspekcji jest wykonanie ultradźwiękowych pomiarów grubości stalowych elementów kadłuba statku. Posiadamy uprawnienia do przeprowadzenia tego rodzaju badań zgodnie z obowiązującymi normami.

Specjalizujemy się w przeglądach typu:

 • odnowienie klasy,
 • przeglądy CAP & CAS,
 • przegląd pośredni, roczny i inicjacyjny,
 • przegląd stanu powłoki ochronnej (malarskiej),
 • specyfikacje remontowe,
 • ekspertyzy zbiorników do przewozu LPG i LNG oraz urządzeń będących na wyposażeniu statku,
 • Przeglądy szczelności klap metodą ultradźwiękową dla towarzystw klasyfikacyjnych i ubezpieczeniowych.

Podczas badań wykorzystujemy wysokiej klasy sprzęt nieiskrzący (EX), pozwalający na dokonanie pomiarów bez usuwania powłoki ochronnej. Jeżeli projekt tego wymaga, korzystamy z technik dostępu linowego (uprawnienia IRATA/SPRAT). Przeglądy realizujemy na całym świecie i w każdych warunkach. Terminy ustalamy indywidualnie ze zleceniodawcą. Każdy projekt przeprowadzamy z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa BHP (standard ISO 18001), kierując się normami ochrony środowiska (ISO 14001).

Zlecenia wykonujemy zgodnie ze standardami IACS oraz ABS, BV, DNVGL, LR, RINA, ClassNK, KR, PRS.

Uzyskane certyfikaty

NDT

Doradztwo techniczne, ekspertyzy, ocena stanu technicznego

Badania NDT (Non-Destructive Testing) wykonujemy w celu oszacowania stanu obiektu, aby wyeliminować wszelkie jego nieciągłości materiałowe, ocenić jego właściwości, a także aby określić jego zdolność eksploatacyjną. Sposób wykonania badań nieniszczących nie wpływa na właściwości i stan kontrolowanego przedmiotu. Wykonanie ekspertyzy zapewnia bezpieczne warunki eksploatacji, zapobiega stratom ludzkim i materialnym oraz katastrofom ekologicznym.

W ramach wykonanych badań NDT gwarantujemy:

 • nadzór laboratorium,
 • interpretację norm i przepisów,
 • opracowanie procedur badawczych,
 • opracowanie planów badań (projekty, koncepcje, technologie),
 • dokumentację eksploatacyjną,
 • usługi z zakresu ochrony radiologicznej.

Pracujemy na sprzęcie najwyższej jakości. Wedle potrzeb korzystamy z technik dostępu linowego (uprawnienia IRATA/SPRAT).

Prace – w zależności od wymagań – wykonujemy zgodnie z normami ISO, API, ASME, ASTM, BS, DIN, EEMUA, NORSOK oraz z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa BHP (standard ISO 18001), kierując się normami ochrony środowiska (ISO 14001).

 • Badania ultradźwiękowe UT, SWUT, UT-skan
 • Ultradźwiękowe pomiary grubości UTT
 • Badania zaawansowanymi technikami ultradźwiękowymi PAUT, TOFD
 • Badania radiograficzne aparatami rentgenowskimi promieniowania X i źródłami promieniowania Gamma (Selen -75, Iryd-192)
 • Badania wizualne VT, wideoendoskopia VTe
 • Badania magnetyczno-proszkowe MT
 • Badania penetracyjne PT
 • Badania szczelności metodą penetracyjną PT
 • Badania szczelności metodą pęcherzykową LT
 • Badania szczelności metodą ultradźwiękową ULT
 • Badanie składu chemicznego-spektrometria PMI
 • Badania prądami wirowymi ET
 • Pomiar zawartości ferrytu FT
 • Pomiary twardości HT
 • SCAR (Small Controlled Area Radiography)
 • Badania metodą Holidaya
 • Digitalizacja radiogramów
 • Usługi z zakresu IOR

Rope Access

Zdobycie niedostępnego – praca z użyciem technik alpinistycznych

Wykorzystanie w pracy technik dostępu linowego umożliwia zrealizowanie powierzonych nam zleceń wszędzie tam, gdzie dojście wydaje się niemożliwe bądź zbyt skomplikowane. Dzięki posiadanym uprawnieniom do wykonywania prac alpinistycznych przeprowadziliśmy badania na najbardziej niedostępnych miejscach platform wiertniczych, masztów turbin wiatrowych i wież telekomunikacyjnych, mostów oraz kadłubów statków.

Nasi inspektorzy posiadają certyfikaty IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) i SPRAT (Society of Professional Rope Access Technicians) oraz są profesjonalnie przygotowani do prac w dostępie linowym. Zdobyte umiejętności uprawniają ich do inspekcji obiektów, które nie mają ustawionego rusztowania (scaffolding), co znacznie przyspiesza przeprowadzenie kontroli oraz obniża koszty usługi. Wszelkie czynności wykonują z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa zgodnego z zasadami dyktowanymi przez IRATA i SPRAT. Sprzęt, na którym pracują systematycznie poddajemy przeglądom certyfikowanych instytucji zewnętrznych. Świadczone przez nas usługi cechuje wysoka dokładność i precyzja.

Kariera

Dołącz do naszego zespołu

Chcesz rozwijać się pod okiem naszych specjalistów, zdobywać cenne doświadczenie?
Złóż swoją aplikację na: rekrutacja@baltictest.pl

kontakt

Laboratorium badań
nieniszczących

Agnieszka Małkowska 
Kierownik departamentu badań nieniszczących

+48 514 554 333

a.malkowska@baltictest.pl

Departament morski
(offshore, oil&gas)

Joanna Jurczyk
Specjalista ds. marketingu i sprzedaży

+48 502 079 729

j.jurczyk@baltictest.pl

Joanna Ostrowska 
Koordynator departamentu morskiego

+48 514 554 424

j.ostrowska@baltictest.pl

Biuro

ul. Czyżewskiego 38/16
80-336 Gdańsk
tel./fax: +48 58 554 25 99
e-mail: info@baltictest.pl
LinkedIn

Dane spółki

BalticTest sp. z o.o.
ul. Józefa Bema 27A/28
81-381 Gdynia
NIP: 586 219 00 30
Zarząd spółki:
Krzysztof Domachowski
Prezes Zarządu
Wojciech Domański
Dyrektor ds. Finansowych
Dariusz Łaski
Dyrektor ds. Zarządzania Jakością

napisz do nas